Kindercoach, jongerencoach
& gezinscoach

Meerdere ervaren Kindercoaches uit Zwolle met een brede expertise staan voor je klaar!

Samenwerking Zwolse kindercoaches

Kindercoaches Alieke, Nienke en Simon hebben in Zwolle de krachten gebundeld en gezamenlijk een missie, visie en doelstellingen ontwikkeld voor de Zwolse Kindercoaches. Wij willen ons inzetten om preventieve ondersteuning te bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen en samen te werken met andere partners die ondersteunend werken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zoals jeugdzorgprofessionals, scholen, gezondheidszorginstellingen en gemeentelijke organisaties

We hopen dat door onze samenwerking als kindercoaches in Zwolle nog meer kinderen, jongeren en gezinnen de weg naar ons weten te vinden en zij zo de juiste hulp en ondersteuning krijgen die passend is bij hun hulpvraag. Denk hierbij aan hulp bij;
zelfvertrouwen, weerbaarheid, emotieregulatie, angst, hoogbegaafdheid, slaapproblemen
en hulp bij echtscheidingen. Maar ook bij het maken van een schoolkeuze, aanleren van leervaardigheden of bij systemische hulpvragen.
Je bent welkom bij één van onze kindercoaches in Zwolle.

Praktijkvoorbeelden kindercoaching

Kindercoaching bij angst

Angst

Tamara (10 jaar) had last van angsten, wat klein begon breidde zich al snel uit tot het punt dat haar dagen alleen nog in het teken van de angsten stonden. Haar ouders wisten niet meer hoe ze haar konden ondersteunen. Door het volgen van kindercoaching leerde Tamara zichzelf beter kennen, leerde ze hoe haar lichaam en hoofd samenwerkten en zo haar angsten in stand hielden. Na 6 coachsessies kindercoaching wist zij beter om te gaan met haar angsten en zagen haar ouders weer een blij kind.

Kindercoaching bij boosheid

Boosheid

Vince (11 jaar) had last van boosheid. Hij kon thuis heel knorrig reageren op zijn ouders en hier ook in blijven hangen. Door het volgen van kindercoaching leerde Vince herkennen wat zijn triggers zijn voor die boosheid. Hierdoor kreeg hij grip op de situatie en nam zijn boosheid af. Het resultaat was dat Vince na 5 sessies kindercoaching wist wat zijn triggers zijn en hoe hierop te reageren. De rust in huis was teruggekeerd.

Jongerencoaching bij gescheiden ouders

Gescheiden ouders

De ouders van Amber (16 jaar) zijn gescheiden. Amber voelde zich verward na de scheiding. Bij welke gezin hoor ik nu? Wie ben ik? En hoe gaat het nu verder? Amber was blij dat ze deze en andere vragen kon bespreken met de jongerencoach. Het resultaat van de 6 coachsessies jongerencoaching was dat Amber zelfverzekerder is geworden en weer positief naar de toekomst kijkt.

Meerwaarde van de kindercoach

“Wat kindercoaches uniek maakt, is hun vermogen om kinderen een stem te geven. Ze luisteren naar wat kinderen te zeggen hebben, begrijpen hun zorgen en behoeften, en vertalen deze naar concrete stappen voor verandering. Ouders kunnen gerustgesteld zijn door het feit dat kindercoaches een waardevolle aanvulling vormen op andere professionele hulpverleners, zoals jeugdzorg, mediation, scholen, gemeenten en onderwijsinstellingen, zonder de complexiteit van dossiervorming en oordelen.
Dit laatste horen we ook veel terug van ouders en scholen.”

Het team van de Zwolse kindercoaches

Kindercoach Alieke van Kiek Coaching

Kindercoach | Alieke

Kindercoach Alieke Katoele is eigenaresse van KIEK coaching en zij heeft zich, naast kindercoaching, gespecialiseerd in het werken met (hoog)gevoelige kinderen en systemisch werken. Ze werkt veelal met kinderen in de basisschool leeftijd waarbij ze kinderen en ouder(s)/ verzorger(s) ondersteunt op sociaal- emotioneel gebied. Ze combineert praktische, oplossingsgerichte adviezen met systemisch werken omdat zij er erg gelooft in het ‘breed’ kijken naar een kind en de invloed van ouder(s) op ontwikkeling en gedrag.

KIEK coaching is gelegen in de wijk Wipstrik aan de Aagje Dekenstraat 51 in Zwolle. Bel 06- 28786967 of mail naar info@kiek-coaching.nl 
Alieke denkt graag met je mee!

Kindercoach Nienke van Kienkids

Kindercoach | Nienke

Kindercoach Nienke Rijkers Leur werkt als kinder- jongeren- en huiswerk coach bij Kien Kids. Daarnaast is zij trainer sociale-emotionele- en studievaardigheden op diverse scholen in de regio. Nienke heeft Kien Kids 5 jaar geleden opgericht en heeft zich gespecialiseerd in het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar en hun ouders. Zij heeft specialistisch kennis van (uitzonderlijk) hoogbegaafdheid, angstproblematiek, weerbaarheid, omgaan met emoties en het proces van (leren) leren. 

Kien Kids is gevestigd in het centraal gelegen en makkelijk bereikbare My Office gebouw aan de Zwartewaterallee 44 in Zwolle. Bel 06-46226356 of mail naar nienke@kienkids.nl voor contact. 
Nienke denkt graag met je mee!

Kindercoach Simon van Leerplein Zwolle

Kindercoach | Simon

Coachpraktijk Leerplein Zwolle is opgericht door Simon Wieringa. Hij heeft zich als kindercoach gespecialiseerd in coaching voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Hij ondersteunt ze bij de uitdagingen die ze tegenkomen in het dagelijks leven. Simon werkt oplossingsgericht, met de blik vooruit naar de toekomst. Hij heeft specialistische kennis van hoogbegaafdheid en autisme. 

Coachpraktijk Leerplein Zwolle is gelegen in de wijk Stadshagen aan de Mannagras 33 in Zwolle, tegenover basisschool de Zevensprong. 
Bel 06-40292289 of mail naar info@coachpraktijkleerpleinzwolle.nl  
Simon denkt graag met je mee!

Effectieve korte trajecten, zonder verwijzing

Visie van de Zwolse kindercoaches

Als kindercoaches in Zwolle is onze visie een samenleving waarin kinderen, jongeren, ouder(s)/ verzorgers en gezinnen laagdrempelige toegang hebben tot sociaal emotionele ondersteuning. Wij willen integraal samenwerken met jeugdzorgprofessionals, scholen, gezondheidszorginstellingen en gemeentelijke organisaties, om vroegtijdige interventie, preventie en ondersteuning te kunnen bieden en op die manier complementair aan deze (jeugdzorgprofessionals, scholen, gezondheidszorginstellingen en gemeentelijke organisaties te werken.

Missie van de Zwolse Kindercoaches

Als kindercoach is het onze missie om kinderen, jongeren en gezinnen te ondersteunen en begeleiden in tijden van moeilijkheden en uitdagingen, met als doel preventieve hulp te bieden op sociaal-emotioneel gebied.
Wij streven ernaar om kinderen, jongeren en gezinnen de hulp en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om voorspoedig te kunnen groeien en gezonde relaties te ontwikkelen. We bieden een brede benadering van coaching, waarbij we de unieke behoeften en sterke punten van elk kind, elke jongere en elke familie erkennen. We dragen bij aan een positieve sociaal-emotionele ontwikkeling.

Gratis adviesgesprek

De Zwolse Kindercoaches denken graag vrijblijvend met je mee tijdens het 15 minuten durende gratis telefonisch adviesgesprek. Zo kan je ontdekken of kindercoaching een passende vorm van hulp is voor je kind. Klik op de onderstaande button en vraag je gratis adviesgesprek aan. Tot snel!

Stel al je vragen aan de zwolse kindercoaches
  • Onafhankelijk advies
  • Geen dossieropbouw
  • Telefonische kennismaking 
  • In 15 minuten
  • Binnen 48 uur bellen we je terug